Bársony István tagiskola

1. Az iskola működésének főbb jellemzői

1. 1. A tanulócsoportok száma és létszáma

Tagiskolánk 4 alsó tagozatos osztállyal működik, 2007. augusztus elsejétől a Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tagiskolája.

Alapfeladatunk a tanköteles korú gyermekek alsó tagozatos iskolai nevelése, oktatása.

Fel kell készítenünk a gyerekeket a felső tagozatos nevelésre, oktatásra. Szakköreink: matematika, informatika, angol nyelv, könyvtár.

Önköltséges szakkörök: sakk, szenzomotoros integrációs terápia
         
A tanulók létszáma az egyes osztályokban:
1. osztály:15 fő,
2. osztály:10 fő
3. osztály:14 fő
4. osztály:16 fő       
1. napközi csoport: 30 fő, 1. és 3. évf. összevont csoport
2. napközi csoport: 26 fő, 2. és 4. évf. összevont csoport

Az iskola tanulóinak összlétszáma: 56 fő. A napközi foglalkozások 16.00-ig két csoportban, 16-17 óráig 1 összevont csoportban valósulnak meg. 

- 4 tanteremben folyik az oktatás, az egyik délben ebédlő, délután napközis teremként működik
- szép bútorok, berendezési tárgyak, ízléses dekoráció teszi otthonossá az épületet
- helyt adunk két tantermünkben hetente két délután a bodajki Hang-Szín-Tér Művészeti Iskola zene tanszakának (előképző, zongora, szolfézs) 

- egyik tantermünkben számítástechnika szaktantermi részt alakítottunk ki
- egyik tantermünkben hetente egyszer könyvtárunk tart nyitva
- szabadtéri tantermünkön jó időben kézműves, ének, s egyéb tanórákat lehet tartani
- az egyik tanteremben logopédiai foglalkoztató sarok van
- a bútorzatot alkalmas egyéni és csoportmunkához egyaránt
- kis aulánkat tornaszoba jellegűre alakítottuk ki, itt a testnevelés órákat tartjuk
- sportudvarunkon kézilabdapálya, kosárlabdapalánk van- a tánc és mozgás tanórákat a helyi Művelődési házban tartjuk

 Személyi feltételek:

Iskolánkban 10 fő dolgozik. Közülük 2 technikai dolgozó. Mindannyian az öko-munkacsoport tevékeny tagjai vagyunk. Iskolánk másodszor elnyerte tevékenységével az Ökoiskola címet.
A védőnő épületünkben tart fogadóórát minden hónap 1. hétfőjén 08.00-09.00-ig.
A Család - és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa Sárkeresztes, Kossuth utca 1./c  szám alatt tart fogadóórát hétfőn és szerdán 7.30-16 óráig, péntekenként 7.30-12 óráig. Vele is rendszeres az együttműködésünk.

Kapcsolataink:

Tartalmas a tagiskola együttműködése Sárkeresztes Község Önkormányzatával, a helyi és székesfehérvári kulturális intézményekkel, társintézményekkel, civil szervezetekkel, a helyi Óvodával, a helyi civil szervezetekkel (Baba-mama Klub, Ifjúsági Klub, Polgárőrség, Sárkeresztesért Egyesület, Bársony István Alapítvány, Sportkör), Gaja Környezetvédő Egyesület, FMDSZ).
Egyik legnagyobb támaszunk munkánkban természetesen a Szülői Közösség! A szülők 80 %-a E.mail-címet adott meg az iskolának, így  rendszeresen küldünk hasznos információkat az iskola működéséről, a gyermeknevelést segítő lehetőségekről. Folyamatosan látjuk el hírekkel, fényképekkel Facebook oldalunkat. 

(Bársony István Tagiskola).